BREAKING VÂRSTA DE PENSIONARE, SCHIMBATĂ OFICIAL: Românii iau cu ASALT Casele de pensii! De ce DOCUMENTE ai nevoie

Noua Lege a pensiilor, promulgată în luna iulie, a primit câteva amendamente față de forma inițială, referitoare la formula de calcul, dar și la vârsta de pensionare.

Astfel, unul dintre acestea prevede că “în sistemul public de pensii este considerată perioadă asimilată cea în care asiguratul a beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap de până la 7 ani“, conform legestart.ro.

A fost modificat și articolul referitor la pensia de urmaș, în locul sintagmei “pensionatul urmaș” fiind acum “copilul beneficiar al pensiei de urmaș“: “În sistemul public de pensii plata indemnizației/pensiei pentru însoțitor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cazuri: copilul beneficiar al pensiei de urmaș, prevăzut la art. 75 lit a), care a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor“.

Actul normativ precizează că nicio pensie în plată nu va scădea – în cazurile în care în urma recalculării conform noilor condiții ar rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menține suma în plată.

Mai mult potrivit noii legi, vârsta standard de pensionare, stagiul minim sau stagiul complet de cotizare nu se modifică în niciun fel:

– vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați şi de 63 de ani pentru femei;

– stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbați;

– stagiul complet de cotizare, care cuprinde şi perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbați.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *